slider-dispatch-logo-aug-2012

View More Posts

Senaste

da Costa-vittnet som medierna inte ville ha

I dag 15 juni är det 32 år sedan den sista iakttagelsen av Catrine da Costa i livet gjordes. Det var vittnet Jan som stötte på sin vän Catrine och bytte några ord med henne. Hon var i sällskap med en man. Drygt 20 år efter mordet hörde Jan av sig till polisen om mötet med Catrine.

Läs vidare

KRÖNIKA: Fostermamman Eva fick skadestånd av Marks kommun

I oktober 2009 tvångsomhändertogs två små barn från sitt familjehem i Marks kommun. Socialtjänsten hade av politiskt korrekta skäl beslutat att göra gemensam sak med en kriminellt belastad familj och placera barnen hos den biologiska mamman och hennes pojkvän.

Läs vidare

Politisk korrekthet, gummilagar och självcensur upphäver yttrandefriheten i Sverige

Gratistidningen Metro markerade den så kallade Pressfrihetens dag 3 maj med en förstasida, där all text utom ord som bildar meningen ”Så här liten del av världens Befolkning /sic!/ har tillgång till fri press” hade dolts med svart färg.

Läs vidare

Sverige visar åter sitt antijudiska ansikte

Sverige har gjort det igen. Det vill säga visat upp sitt antijudiska ansikte för hela världen. Det skedde i en omröstning i FN-organet UNESCO nyligen, då FN-organet – som handhar planetens så kallade världsarv – röstade om en resolution som initierats av ett antal arabstater. Resolutionen antogs med bred marginal sedan bland andra länder Sverige röstat för.

Läs vidare

Slutet på Sahlinskandalen: Makten vill inte granskas

Sista januari skrev Mona Sahlin en skandalös och lögnaktig artikel om Folkets demonstration. Efter drygt två månaders arbete med att undersöka vad som ligger till grund för och hur medier och makten varit delaktiga i skandalen kan två saker konstateras:

Läs vidare

Ingen kritisk granskning när medierna gullar med Naturskyddsföreningen

Varför behandlar medierna så gott som alltid Naturskyddsföreningen (SNF) med silkesvantar? Den frågan har ställts av Mats Olin, chef för Timbro Medieinstitut, i en skrift från samma institut (juli 2015). Frågan är befogad, då SNF är en av de samhällsoperatörer som påfallande ofta och utan överhängande risk att utsättas för kritisk granskning tillåts styra och ställa efter eget skön i samhällsdebatten.

Läs vidare